چاپ انواع پرچم رومیزی و تشریفات چاپخانه نقش هنر

نقش جهان

در واحد دیجیتال چاپخانه نقش هنر که دستگاهای متعددی در زمینه چاپ دیجیتال وجود دارد، دستگاهی وجود دارد که امکان چاپ بر روی انواع پارچه را دارد که یکی از محصولات آن چاپ برروی انواع پرچم می باشد که با کیفیتی بسیار بالا بر روی انواع پرچم چاپ می نماید.

چاپ انواع پرچم رومیزی و تشریفات

پرچم های چاپ شده در برابر نور و عوامل محیطی مقام بوده و دچار رنگ پریدگی و یا تغییر رنگ نمی شود. به همکاران عزیز توصیه می شود جهت چاپ پرچم حتما با همکاران ما مشاوره نمایند زیرا کیفیت وقیمت تمام شده چاپ پرچم در مجموعه نقش هنر بسیار مناسب می باشد.